Производство и пакетаж
на билков чай и билки

Контакти

Административен адрес:

УНИМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Република България, 4400, гр. Пазарджик
ул. Цар Шишман №10 ,ет. 1, офис 4

Тел. + 359 34 43 13 47
факс + 359 34 43 13 47

е-mail:
e-mail:

 

Производствена база:

УНИМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Република България, 4400, гр. Пазарджик
ул. Мильо Войвода №13

Тел. + 359 34 43 13 47
факс + 359 34 43 13 47

е-mail:
e-mail: